Interview in ‘Confessioneel’

Een paar maand geleden zijn we geïnterviewd voor het blad ‘Confessioneel’. In het decembernummer was het te lezen.  http://www.confessionelevereniging.nl/