One down, two to go?

Inmiddels heeft Henry er een jaar op zitten als Pioneer Youth worker in Noord-Engeland en we wonen en werken hier met veel plezier. We hebben onze plek echt gevonden hier.

Sinds september 2016 zijn we werkzaam in Noord Engeland. Een prachtig gebied vol uitdagingen. Henry is aangenomen om te pionieren onder de jongeren in drie parochies. In deze omgeving hebben de kerken het moeilijk. Er is nagenoeg geen geld om de kerken te onderhouden of nieuwe initiatieven te ontplooien, laat staan om een betaalde jeugdwerker in dienst te hebben.

En toch is Henry hier werkzaam als pionieer jeugdwerker. Een aantal jaren geleden is de visie gegroeid om meer in te zetten op jeugdwerk. Voordat een jongerenwerker kon worden aangenomen, moesten echter fondsen worden aangeschreven. In Engeland werkt het net even iets anders dan in Nederland: veel instanties en bedrijven hebben stichtingen (charities) opgericht die goede doelen en projecten ondersteunen. In het geval van ‘onze’ kerk, is een beroep gedaan op deze fondsen en waren er twee grote instanties die het mogelijk hebben gemaakt om voor drie jaar een jeugdwerker aan te nemen.
Inmiddels heeft Henry er een jaar opzitten en is het werk voor nog eens twee jaar gegarandeerd.

Er zijn twee stichtingen/charities die het merendeel van de salariskosten voor hun rekening nemen. Een van deze fondsen heeft aangegeven ook na deze drie jaar verder te willen gaan. Mits er anderen zijn die het verschil willen aanvullen, het zgn. ‘Match-Funding’ principe.
Aan de kerk is nu de uitdaging om fondsen te vinden die dit willen doen. Dit is een heuse uitdaging waar we voor staan. Het geld zal van derden moeten komen omdat de kerkjes zelf geen geld hebben.

  

Voor alles dat we willen ondernemen (algemeen onderhoud, verwarming, activiteiten, eigenlijk alles behalve de salariskosten van de predikant) moeten fondsen en subsidies worden aangevraagd.
Ik heb me voorgenomen om ook mijn steentje bij te dragen en mijn contacten en relaties aan te schrijven. Zowel in het (rijke) zuiden van Engeland, als die in Nederland.

Hoe kunt u helpen?
– Kerken: adopteer/ondersteun het jeugdwerk in Noord-Engeland. Door te collecteren, of door ons als diaconaal project te erkennen.
– Individueel: een (maandelijkse) ondersteuning, zodat we over twee jaar een potje hebben om dit werk voort te zetten.

Bankgegevens:
GB87BARC20581723332586
BIC BARCGB22

Om het nog makkelijker te maken, heeft de Hervormde Gemeente Urk (de kerk van Henry’s ouders) ook de bankrekening van de diaconie beschikbaar gesteld (iets met belastingvoordeel..) Hier de ANBI gegevens. Graag o.v.v.: ‘Instandhouding Pionieersplek Noord Engeland’

Diaconie Hervormde Gemeente Urk
IBAN: NL24 FVLB 0635809753
BIC: FVLBNL22
Omschrijving: Instandhouding Pionieersplek Noord Engeland – Henry Schutte

Lees hier meer over bijdrage van de hervormde gemeente op Urk en haar betrokkenheid bij dit project

Helpt u ook mee om deze bijzondere pionieersplek ook voor de toekomst veilig te stellen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *