Tweedmouth Feast

on

Het zalmfeest

Elk dorp heeft zo haar eigen gewoonten en tradities. In Nederland hebben wij een aantal jaar in de Achterhoek gewoond en daar keek iedereen uit naar de dag dat er een nieuwe schutterskoning werd gehuldigd. Het dorp stond dan een week op haar kop, compleet met een corso, een tent op de markt en vele vaten bier. Op diverse plaatsen in Salland en Gelderland kennen we de oogstfeesten.

In Berwick en Tweedmouth hebben we afgelopen weekend voor het eerst het Tweedmouth Feast meegemaakt. Het gaat echter niet om het schieten van een vogel, waarmee bepaald wordt wie zich voor een jaar lang keizer mag noemen. Nee, hier vieren we de zalm. De zalm die gevangen wordt in de rivier Tweed.

Dit feest heeft oude papieren. Volgens overlevering vond het eerste zalmfeest plaats in de 13e eeuw, en het is gelinkt aan Sint Boisil. Sint Boisil was een van de eerste evangelisten in Northumberland en leefde in de 7e eeuw. Hij was abt in Melrose en was daar de mentor van Sint Cuthbert. Of Sint Boisil wat met zalm had, vertelt de overlevering ons echter niet. De heilige Boisil is wel de patroonheilige van Tweedmouth, naar wie onze kerk is vernoemd. Het is de enige nog bestaande kerk in heel Engeland die naar deze heilige is vernoemd. Het volksfeest in Tweedmouth wordt dan ook gevierd vanaf 18 juli, de naamdag van Sint Boisil.


Terug naar de 21e eeuw. Het Salmon festival begon afgelopen donderdag met de kroning van de zalmkoningin in het stadhuis. In optocht staken we vervolgens de rivier over naar Tweedmouth. Onder begeleiding van onze plaatselijke ‘fanfare’, een hoop doedelzakken, wordt de koningin in een ‘cobble’ van Berwick naar Tweedmouth gebracht. Een cobble is een traditionele (zalm)vissersboot, die voor deze gelegenheid op een trailer was geplaatst.
De Salmon Queen is een jongere van een van de lokale midelbare scholen. Bobbie, die de eer dit jaar te beurt viel, wordt geassisteerd door een deputy Queen en twee meisjes van de First School en twee van de Middle School. Een jaar lang zullen deze jongeren allerlei representatieve taken vervullen in de lokale gemeenschap. Een van de eerste officiele plichtplegingen is het leggen van kransen bij de monumenten in het dorp, ter nagedachtenis aan de oorlogslachtoffers.

  

Op zondagochtend verplaatste de feestvreugde zich naar de lokale kerk. In bijzijn van de burgemeester, het stadsbestuur, onze MP (member of parlement) en niet te vergeten de Salmon Queen en haar hofdames, was er een dienst in onze kerk. Hieruit blijkt maar eens weer dt de parochiekerk een centrale plek in de gemeenschap vervult. Belangrijke gebeurtenissen in de gemeenschap worden gevierd en herdacht in de parochiekerk, zowel de christelijke als de maatschappelijke. Op deze momenten brengt het geloof mensen samen en wordt er gezamenlijk gevierd. Zowel de burgemeester, het plaatselijke parlementslid, als de Salmon Queen nemen tijdens de dienst een schriftlezing voor hun rekening. En in het gebed wordt niet alleen voor de plaatselijke gemeenschap, het land en de wereld gebeden, maar is er ook speciale aandacht voor de (plaatselijke) visserij.

Na afloop van de kerkdienst verplaast het gezelschap zich naar de church hall, waar een aantal dames van onze kerk een lunch hebben klaargemaakt. Het kerkvolk, de Civic Party en de koningin met haar gevolg mengen zich in een feestelijk bijeenzijn. En iedereen voelt zich geroepen om ons, onwetende buitenlanders, uitgebreid op de hoogte te brengen van alle ins en outs van dit voor hen zo belangrijke feest.

Het zalmfeest wordt ’s middags afgesloten met een optocht. Alle buurtvereningen, de plaatselijke scouts en de scholen zijn al weken druk geweest om een zo mooi mogelijke wagen te maken. En wederom begeleidt door de obligate doedelzakkenfanfare trekt de optocht door het dorp. Al met al een leuk begin van de zomervakantie. Het enige wat er nu nog ontbreekt is zon. Het regent hier namelijk al de hele week….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *