Update oktober 2018

on

We zijn begonnen in Dordrecht… maar ook weer niet echt….

Een wat vreemde zin om een blog te beginnen, maar dit is wel waar we op dit moment staan met YFC Dordrecht.   Officieel ben ik vanaf 15 mei in dienst van YFC Nederland om te kijken of er mogelijkheden liggen om weer een afdeling in Dordrecht op te zetten.  Inmiddels heb ik mijn visie voor Dordrecht op papier gezet,  en we hebben een eerste informatie avond voor de YFC achterban georganiseerd.  Op deze avond hebben verteld wat YFC wil gaan doen in Dordrecht.

Youth for Christ heeft een bijzondere band met Dordrecht.  Velen van u zullen zich wellicht het werk van YFC zich herinneren, en zijn er misschien wel onderdeel van geweest. Al in jaren ’60 was Youth for Christ actief in Dordrecht met een koffiebar en werk op scholen. Overal waar mensen zijn met hart voor (de boodschap van) Jezus en jongeren, willen we hen ondersteunen en inspireren. Ik ben door YFC aangenomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in 2018 weer een afdeling van YFC in Dordrecht op te zetten.

Naast jongerenwerk is het onze grote passie om kerken te helpen om (weer) in contact te komen met jongeren die ze uit het oog verloren zijn. YFC gelooft dat jongeren nog steeds open staan voor zingeving en geloof. Maar om deze jongeren te bereiken, zullen we ze weer moeten gaan opzoeken.

Voor de meeste jongeren is de kerk helaas niet meer de eerste plek waar ze op zoek gaan naar zingeving. Graag wil ik kerken helpen om samen op zoek te gaan naar deze jongeren. Natuurlijk zijn er kerken die het God-zij-dank nog steeds goed doen in het bereiken van hun (eigen) jongeren. Maar we zien ook dat deze kerken het steeds moeilijker krijgen. En eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste kerken niet toekomen aan het bereiken van jongeren buiten hun eigen kerk. Daarom gaat Henry de komende maanden onderzoeken of er draagvlak is voor het opzetten van dit soort bijzonder jongerenwerk in Dordrecht.  We willen dit doen in samenwerking met de lokale kerk.

Onze droom voor Dordrecht

We dromen van een plek waar jongeren zich welkom weten. Een plek waar ze de onvoorwaardelijke liefde van God mogen ervaren. En een plek waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen, en mogen groeien naar het beeld dat ze van God hebben meekregen. Zoals gezegd willen we niet de plaats van de kerk overnemen. Onze doelgroep zijn niet de kerkelijke jongeren, maar de jongeren die niet door de kerk bereikt worden. Ons werk laat zich het beste omschrijven als een combinatie van sociaal/cultureel en diaconaal/inhoudelijk.  Dit alles doen we vanuit onze christelijke identiteit. We willen een langdurige relatie opbouwen met deze jongeren, hun families en hun wijk.

We spreken vrijmoedig over ons geloof, maar dwingen jongeren niet te geloven wat wij geloven. We vertrouwen op de werking van Gods Geest. We hopen dat we aanstekelijk genoeg zullen zijn om een verschil te maken in de levens van deze jongeren.

We kiezen er bewust voor om voor de financiering van dit jongerenwerk niet (volledig) afhankelijk te zijn van de burgerlijke overheid. Dit zou ons kunnen belemmeren in het vrijmoedig uitleven van onze identiteit. We hopen dat we met hulp van onze YFC achterban, de lokale kerken en diaconieën en andere christelijke fondsen  voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om dit jongerenwerk structureel mogelijk te maken.

 Concrete plannen:

Een vaste plek is cruciaal. Jongeren moeten weten waar ze ons kunnen vinden. We denken aan een plek in de wijk.  We starten in een bepaalde wijk, en zouden in de toekomst in meerdere wijken plekken willen opzetten.

Na gesprekken met betrokkenen (predikanten, leden van YfC, de burgerlijke gemeente) springen de volgende wijken er voor ons uit: Krispijn, Wielwijk, Crabbehof (en in mindere mate Sterrenburg).

Zoals gezegd, het hebben van een vaste (eigen?) locatie is  van groot belang. We realiseren ons dat deze plek afhangt van financiering: Geloven genoeg mensen in de toegevoegde waarde die YFC in Dordrecht kan hebben voor het bereiken van  buitenkerkelijke jongeren?

                  

We kiezen bewust voor de genoemde wijken. We geloven dat we in deze wijken echt een verschil kunnen maken. Voor de jongeren en de gezinnen waar ze uitkomen. Wijken die we misschien aanduiden als diaconale of sociaal arme wijken.  Veel jongeren uit kansarme en achterstand gezinnen. Ook realiseer we ons dat jongeren makkelijk van de ene naar de andere wijk hoppen. Toch zullen de jongeren uit de ‘sociaal arme gezinnen’ onze speciale aandacht hebben. We zullen onze activiteiten hier ook op afstemmen.

Toch maar even verder dromen en uitleggen hoe we jongeren denken te bereiken. Ervan uitgaande dat we een vaste/eigen lokatie hebben. (Dit noemen we voor het gemak maar even TheMall Dordrecht)

  • Henry zal deze plek gaan leiden. Minimaal 24 uur per week. WE hopen dat er een team van een aantal vrijwilligers zal zijn om hem hierbij te assisteren.
  • The Mall is open op woe-do-vrij-za van 15:00-22:00, tijden en dagen onder voorbehoud en overleg met jongeren
  • Opstarten rock solid achtige middag club voor jongste groep
  • Verder in de beginfase vooral chillen, luisteren en praten met jongeren; huiskamer sfeer
  • Samen eten/koken
  • Filmavonden – sport en muziek actviteiten
  • Naast jongeren welkom heten, ook jongeren opzoeken in de wijk. Detached jongerenwerk zoals Chocolade standje in de wijk.
  • Contacten leggen met scholen, wijkorganisaties en buurtwerk.

Begroting

Henry is  in mei aangenomen door YFC. We hebben afgesproken om de eerste 3 maanden te gebruiken om te ‘onderzoeken’ of een afdeling van YFC in Dordrecht mogelijk is. Inmiddels zijn zowel YFC als Henry positief over deze eerste maanden, en zal de rest van dit jaar gebruikt worden om de eerste bevindingen verder uit te werken, en opzoek gaan naar partners in dit avontuur.

Het is voor alsnog lastig om een volledig uitgewerkte begroting te maken, omdat het afhangt van veel, tot op heden onduidelijke factoren. Tot aan het eind van dit jaar neemt YFC de loonkosten voor haar rekening.

Vanaf 2019 zal  YFC Dordrecht moeten ‘zelfstandig’  moeten kunnen draaien. Dat betekent dat de loonkosten, huisvesting, activiteiten, etc, moeten worden opgebracht door lokale fondsen.

Uitgaven:

Loonkosten: (24 uur)             € 27.000,-

Lokatiehuur                            €   6.000,-

Kosten activiteiten                 €   3.500,-

Kosten vrijwilligers                €   1.500,-

Overige uitgaven                   €   1.500,-

Totaal                                     € 39.500,-

Inkomsten:

We hopen op inkomsten uit de eigen YFC achterban, (christelijke) fondsen, lokale kerken en diaconieen.

Zoals gezegd, het hebben van een vaste (eigen?) lokatie is  van groot belang. We realiseren ons dat deze plek afhangt van financiering: Geloven genoeg mensen in de toegevoegde waarde die YFC in Dordrecht kan hebben voor het bereiken van  (buitenkerkelijke) jongeren?

Wil je dit avontuur in Dordrecht willen ondersteunen, klik dan hier, en kies bestemming Dordrecht

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *